Er zijn geen beschikbare sessies meer voor jou.
Je kan slechts 1 proef afleggen per academiejaar. Neem eventueel contact op via info@toelatingsonderzoek.be.

Persoonlijke gegevens